Fundacja Losy Niezapomniane cien

Home FUNDACJA PROJEKTY Z ŻYCIA FUNDACJI PUBLICYSTYKA NOWOŚCI WSPARCIE KONTAKT
PROJEKTY - Polacy
cień
Ankiety w formie nagrań video

Відеозаписи зі свідками
Wersja: PL UA EN
Losy Niezapomniane Polaków, którzy po wojnie osiedlili się na Warmii i Mazurach.

Szczegóły ankiet...
cień
Ankieta (PL - 0004)
M. K.
ur. 19.05.1910
zaścianek Krystaliszki, gm. wiejska Mielegiany, pow. święciański, woj. wileńskie
 
do góry ↑
[ankieta w j.polskim] [ankieta українська] [ankieta english]
[fotografie do ankiety] [wspomnienia] [pliki do ankiety] [video do ankiety]
Ankieta w j.polskim
A. METRYKA ANKIETY
B. NAJBLIŻSZA RODZINA I STRONY RODZINNE
C. PRZESIEDLENIE
D. NOWE MIEJSCE
E. KONTAKTY Z UPA
F. INNE ZAGADNIENIA
G. UWAGI
 
A. METRYKA ANKIETY
1. Data wywiadu: 25.04.2010 2. Numer kolejny: PL - 0004
3. Dane osobowe uczestnika /uczestników wywiadu: M. K.
Węgorzewo
woj. warmińsko-mazurskie
4. Data urodzenia: 19.05.1910 5. Miejsce urodzenia: zaścianek Krystaliszki, gm. wiejska Mielegiany, pow. święciański, woj. wileńskie
B. NAJBLIŻSZA RODZINA I STRONY RODZINNE
1.1. Miejsce zamieszkania
przed 1945 r.:
Zaścianek Krystaliszki, gm. wiejska Mielegiany, pow. święciański, woj. wileńskie. Mieszkaliśmy tam od trzech pokoleń. Dziadek pochodził z bydgoskiego, osiedlił się tam na początku XX wieki.
1.2. Miejsce zamieszkania
po 1945 r.:
Róża, gromada Radzieje, pow. Węgorzewo
2. Wyznanie: Rzymokatolickie.
3. Stan najbliższej rodziny przed przesiedleniem: Rodzice: ojciec Wiktor i mama Leonia, stryjowie Wincenty (zamordowany w czasie II wojny światowej przez Niemców w obozie koncentracyjnym) i Konstanty (został u Sowietów na dawnej posiadłości, którą później skolektywizowano), dziadkowie oraz brat Stefan.
4. Ile osób innej narodowości /pochodzenia mieszkało w Pana/Pani miejscowości przed 1945: W Krystaliszkach mieszkali Polacy. Obok były Milkuny, gdzie żyli Rosjanie, natomiast za rzeką była wieś litewska. W tych wioskach mieszkali również Mongołowie i Żydzi.
5. Jak ogólnie wyglądały kontakty z nimi? Nie przypominam sobie, aby ojciec mówił o jakichkolwiek konfliktach. Wszystko zmieniło się na gorsze po 1939 roku. Do wojny Litwini, Polacy, Rosjanie i Mongołowie żyli w ogólnej przyjaźni. Od IX 1939, gdy te tereny zajęła Armia Czerwona, to większość mieszkańców Milkun wstąpiła do radzieckich "ostrapków" (odpowiednik polskiego ORMO) i zaczęli prześladować Polaków. Gdy w 1941 zjawili się Niemcy, to Litwini wstępowali do policji niemieckiej i swoją agresję kierowali przeciwko Polakom tam mieszkającym. Jednym słowem, od 1939 do 1945 byliśmy między młotem a kowadłem.
C. PRZESIEDLENIE
1. Kiedy Panią/Pana wywieziono? 2. Kiedy Panią/Pana przywieziono?
3.1. Trasa przejazdu:
3.2. Trasa przejazdu (ewentualny opis rozszerzony):
4. Czy wiedział Pan/Pani dokąd jedzie?
5. Czy ktoś z Państwa rodziny wrócił w rodzinne strony?
6.1. Przywiezione przedmioty - RELIGIJNE:
6.2. Przywiezione przedmioty - CODZIENNEGO UŻYTKU:
6.3. Przywiezione przedmioty - OSOBISTE:
6.4. Przywiezione przedmioty - DOKUMENTY:
6.5. Przywiezione przedmioty - INNE:
7. Które z nich zachowały się do dziś?:
8. Czy mógłby Pan/Pani przekazać je lub część z nich na rzecz muzeum?:
9. Czy ukrył Pan/Pani jakieś przedmioty w miejscu skąd Panią/Pana wywieźli?:
D. NOWE MIEJSCE
1. Dokąd Państwa przesiedlono?:
2. Co Państwu przydzielono?:
3. Co Państwo zastaliście w nowym miejscu?:
4. Czy na miejscu przesiedlenia odczuwali Państwo represje?:
5. Kiedy i gdzie zaczęliście Państwo uczęszczać do cerkwi?:
6. Jakie są losy Państwa dzieci i rodzeństwa?:
7. Czy Pana/Pani dzieci znają język ukraiński?: brak danych
7.1. Jeżeli TAK - to gdzie się nauczył?y:
7.2. Jeżeli NIE - to dlaczego?:
8. Czy Pana/Pani wnuki znają język ukraiński?: brak danych
8.1. Jeżeli TAK - to gdzie się nauczyły?:
8.2. Jeżeli NIE - to dlaczego?:
9. Czy posiadacie Państwo zdjęcia nowego miejsca?:
E. KONTAKTY Z UPA
1.1. Czy we wsi były kryjówki UPA?: brak odpowiedzi
1.2. Czy we wsi były kryjówki UPA (opis rozszerzony):?
2. Jaki jest Pani/Pana stosunek do UPA?: brak odpowiedzi
3.1 Miałem kontakt z UPA:
3.2 Byłem członkiem UPA: brak odpowiedzi
3.3 Pomagałem/wspierałem UPA (dobrowolnie):
3.4 Ktoś z mojej rodziny był członkiem UPA:
4. Czy był Pan/Pani w posiadaniu broni przed przesiedleniem?:
5. Czy był Pan/Pani więziony?:
F. INNE ZAGADNIENIA
1. Zwyczaje z rodzinnych stron i życie kulturalne: Dużą wagę przykładano do tradycji: Wigilia z 12 dań, które podawano i odpowiedniej kolejności i każdej potrawy należało obowiązkowo spróbować. Na koniec była lampka wina i rozpoczynało się rodzinne kolędowanie przed pasterką. Była choinka, ale Mikołaja i prezentów nie było. Ozdoby robiliśmy sami. Na drugi dzień i potem przychodzili do domu kolędnicy. Zwyczajem było również, że nikt nie zamykał drzwi. Moje dzieciństwo przypadło na okres wojny, kiedy nie było możliwości kultywować większości tradycji - zatem ich nie pamiętam. Wydaje mi się, że już tylko nieliczni pamiętają o tamtym pięknym świecie, który odszedł bezpowrotnie do historii.
2. Czy odwiedzali Państwo rodzinne strony?:
3. Dlaczego nie wyjechali na Ukrainę?:
4. Co w życiu było najważniejsze?:
5. Dlaczego Was przesiedlili?:
G. UWAGI
1. Dodatkowe informacje: Ankietę opracował Andrzej Kryk 
do góry ↑
[ankieta w j.polskim] [ankieta українська] [ankieta english]
[fotografie do ankiety] [pliki do ankiety]
Ankieta українська
A. ОСНОВНІ ДАНІ
Б. ВІДОМОСТІ ПРО РОДИНУ І МІСЦЕВІСТЬ
В. ПЕРЕСЕЛЕННЯ
Г. НОВЕ МІСЦЕ
Д. КОНТАКТИ З УПA
Е. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Є. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
 
A. ОСНОВНІ ДАНІ
1. Дата анкетування: 25.04.2010 2. Номер анкети: PL - 0004
3. Прізвище, ім’я, по-батькові: K. M.
Венгожево
Воєводство вармінсько-мазурське
4. Дата народження: 19.05.1910 5. Місце народження: Засцянек (село, або присілок, в якому жили зубожілі шляхтичі, які самі - без прислуг - обробляли землю) Кристалішкі, ґміна Мєлегяни, повіт св�
Б. ВІДОМОСТІ ПРО РОДИНУ І МІСЦЕВІСТЬ
1.1. Місце проживання до переселення:
1.2. Місце проживання до переселення:
2. Вік на момент переселення: 3. Віросповідання:
4. Кількість людей в родині на момент переселення: Батько Віктор, мати Леонія, дядьки Вінценти (вбитий німцями в концтаборі під час другої світової війни) і Константи (залишився у совітів на давньому маєтку, який з часом піддано колективізації), дід з бабою та брат Стефан.
5. Скільки осіб лишилося: 6. Скільки осіб переселено:
7. Скільки осіб пропало безвісти:
8. Скільки осіб іншої національності жило в селі: В Кристалішках мешкали поляки, недалеко в Мількунах жили росіяни, але за рікою було литовське село. В тих селах мешкали також монголи та жид 9. Стан відносин з ними: Не пригадую, щоб батько коли-небудь згадував про конфлікти. Все пішло до гіршого після 1939 року. Перед війною литовці, поляки, росіяни та монголи жили в дружбі. З вересня 1939 року, коли ті землі захопила Червона Армія і більшість мешканців села Мількуни записалася до радянських „острапків”, почалося переслідування поляків („острапкі” - те саме, що в Польщі ОРМО – Добровільний Резерв Громадської Міліції). В 1941 році прийшли німці і тоді литовці почали вступати до німецької поліції і свою агресію керували проти поляків, які там жили. Одним словом, з 1939 до 1945 року ми були між молотом і ковадлом.
10. Опишіть залишений Вами маєток: Велика хата, стодола (300 кв.м.), шпихлір, 2 стайні, 18 га лісу, 20 га землі. Під час жнив та інших сезонних робіт ми наймали людей. Пам’ятаю, що було багато коней, рогатої худоби, домашньої птиці.
В. ПЕРЕСЕЛЕННЯ
1. Коли Вас вивезли? 2. Коли Вас привезли?
3.1. Маршрут переїзду:
3.2. Маршрут переїзду:
4. Чи Ви знали куди їдете?
5. Чи хто-небудь з Вашої родини повернувся в рідні сторони?
6.1. Речі які Ви привезли з собою (Релігійні)?:
6.2. Речі які Ви привезли з собою (Побутового вжитку)?:
6.3. Речі які Ви привезли з собою (Речі особисті)?:
6.4. Речі які Ви привезли з собою (Документи)?:
6.5. Речі які Ви привезли з собою (Інші)?:
7. Які з них збереглися?
8. Чи могли б Ви передати їх (повністю або частково) для музею?
9. Чи заховали Ви які-небудь предмети в місті звідки Вас вивезли?
Г. НОВЕ МІСЦЕ
1. Куди Вас переселили?
2. Які умови Вам надали?
3. Яку картину Ви побачили на новому місці?
4. Чи зазнавали ви утисків на новому місці?
5. Де і коли ви почали відвідувати церкву?
6. Як склалася доля Ваших дітей та рідних?
7. Ваші діти знають українську мову?
7.1. Так - Де вивчили?
7.2. Ні - Чому?
8. Ваші онуки знають українську мову? немає відповіді
8.1. Так - Де вивчили?
8.2. Ні - Чому?
9. Чи є у Вас світлини нового місця?
Д. КОНТАКТИ З УПA
1.1. Чи в селі були криївки УПА? немає відповіді
1.2. Чи в селі були криївки УПА?
2. Яке Ваше ставлення до УПА? немає відповіді
3.1 Я контактував з УПА:
3.2 Я був у складі УПА: немає відповіді
3.3 Я допомагав/сприяв УПА (добровільно):
3.4 Хтось з моєї родини був у складі УПА:
4. Чи мали Ви зброю у період перед переселенням?
5. Чи перебували Ви під арештом?
Е. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
1. Звичаї втраченої батьківщини: Панувало сильне прив’язання до традиції. На Святвечір було 12 страв, які треба було споживати у відповідній черговости. Обов’язково треба було бодай скуштувати кожну страву. А коли вже поїли, приходив час на чарку вина і колядування перед різдв’яним богослужінням. Була ялинка, але не було Святого Миколая, ані подарунків. Прикраси ми робили самі. На другий день Різдва починали ходити колядники. В той радісний, святковий час ніхто не зачиняв дверей - кожна хата вітала гостей. Моє дитинство припало на час війни, коли було багато обмежень, тому я більше традицій не пам’ятаю. Здається, що нині вже тільки окремі люди мають в пам’яті цей гарний світ, який безповоротно пішой в історію.
2. Чи відвідували Ви свою батьківщину?
3. Чому ви не виїхали в Україну?
4. Що в житті було головне?
5. Чому Вас переселили?
Є. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
1. Інше: Анкету підготував Андрій Крик; Мовна обробка - Марусі Хомин
 
do góry ↑
[ankieta w j.polskim] [ankieta українська] [ankieta english]
[fotografie do ankiety] [pliki do ankiety]
Ankieta english
A. MAIN DETAILS
B. FAMILY & LOCATION DETAILS
C. RESETTLEMENT
D. THE NEW PLACE
E. CONTACTS WITH UPA
F. ADDITIONAL INFORMATION
G. INFORMATION
 
A. MAIN DETAILS
1. Application Date: 06.05.2010 2. Application Reference Number:
3. Surname, Name, Paternal Name:


4. Date of Birth: 06.05.1910 5. Place of Birth:
B. FAMILY & LOCATION DETAILS
1.1. Place of Residence before deportation:
1.2. Place of Residence before deportation (information):
2. Age at time of deportation: 3. Religion: dark
4. Number of family members at the time of deportation/ resettlement:
5. Number of family members left: 6. Number of family members deported:
7. Of which went missing:
8. Number of people of different nationalities resident in the village? 9. Inter-ethnic relations could be considered?
10. List your lost assets/property:
C. RESETTLEMENT
1. When were you deported? 2. When did you arrive?
3.1. Deportation Itinerary:
3.2. Deportation Itinerary (information):
4. Did you know where you were being deported to?
5. Have any of your relatives returned to your homeland?
6.1. What personal items did you take with you - Religious:
6.2. What personal items did you take with you - Household objects:
6.3. What personal items did you take with you - Personal belongings:
6.4. What personal items did you take with you - Documents:
6.5. What personal items did you take with you - Other:
7. Of these items, what is left?
8. Would you be prepared to donate these (in whole, or in part) to the museum?
9. Did you hide any of the items that you brought with you?
D. THE NEW PLACE
1. Where did they deport you to?
2. What amenities were you granted?
3. What did you see when you arrived at your new place of settlement?
4. Did you encounter any persecution?
5. Where & when did you start going to church?
6. How did your children fare?
7. Do your children know Ukrainian?
7.1. Yes - Where did they learn it?
7.2. No - Why?
8. Do your grandchildren know Ukrainian?
8.1. Yes - Where did they learn it?
8.2. No - Why?
9. Do you have photos of your new place of settlement/residence?
E. CONTACTS WITH UPA
1.1. Were there UPA bunkers in the village?
1.2. Were there UPA bunkers in the village (information)?
2. What is your view of UPA?
3.1 I contacted UPA:
3.2 I was part of UPA:
3.3 I helped/facilitated UPA (voluntarily):
3.4 Were any of your family in UPA?
4. Did you ever hold firearms before the period that you were deported?
5. Were you ever arrested?
F. ADDITIONAL INFORMATION
1. Lost customs/traditions of your homeland:
2. Have you visited your homeland?
3. Why did you not choose to live in Ukraine?
4. What was your priority in life?
5. Why were you deported/resettled?
G. INFORMATION
1. Information

 
do góry ↑
Fotografie
„Kliknij” na miniaturke by zobaczyc zdjęcia w galerii.


Na tę chwilę brak jest w bazie zdjęć
powiązanych z niniejszą ankietą.

 
do góry ↑
Wspomnienia


Na tę chwilę brak jest w naszej bazie wspomnień osoby, której ankieta dotyczy.

 
do góry ↑
Pliki


Na tę chwilę brak jest w bazie plików (filmowych, dźwiekowych, itp.)
powiązanych z niniejszą ankietą.

 
do góry ↑
VIDEO


Na tę chwilę brak jest w bazie plików (filmowych, dźwiekowych, itp.)
powiązanych z niniejszą ankietą.

„Człowiek pozbawiony korzeni, staje się tułaczem...”
„Людина, яку позбавили коренів стає світовим вигнанцем...”
„A person, who has had their roots taken away, becomes a banished exile...”

Home   |   FUNDACJIA   |   PROJEKTY   |   Z ŻYCIA FUNDACJI   |   PUBLICYSTYKA   |   NOWOŚCI   |   WSPARCIE   |   KONTAKT
Fundacja Losy Niezapomniane. Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2009 - 2024

stat4u

Liczba odwiedzin:
Число заходжень:
1 707 355
Dziś:
Днесь:
154