Fundacja Losy Niezapomniane cien

Home FUNDACJA PROJEKTY Z ŻYCIA FUNDACJI PUBLICYSTYKA NOWOŚCI WSPARCIE KONTAKT
PROJEKTY - Ukraińcy
cień
Ankiety w formie nagrań video

Відеозаписи зі свідками
Wersja: PL UA EN
Losy Niezapomniane wysiedlonych w ramach AKCJI „WISŁA”

Świadectwa przesiedleńców - szczegóły...
cień
Ankieta (0121)
Kopański Michał
ur. 29.10.1938
Mołodycz, powiat Jarosław
 
do góry ↑
[ankieta w j.polskim] [ankieta українська] [ankieta english]
[fotografie do ankiety] [wspomnienia] [pliki do ankiety] [video do ankiety]
Ankieta w j.polskim
A. METRYKA ANKIETY
B. NAJBLIŻSZA RODZINA I STRONY RODZINNE
C. PRZESIEDLENIE
D. NOWE MIEJSCE
E. KONTAKTY Z UPA
F. INNE ZAGADNIENIA
G. UWAGI
 
A. METRYKA ANKIETY
1. Data wywiadu: 17.10.2010 2. Numer kolejny: 0121
3. Dane osobowe uczestnika /uczestników wywiadu: Kopański Michał
Pleśno
powiat Bartoszyce, gmina Bisztynek
Polska - Польща
4. Data urodzenia: 29.10.1938 5. Miejsce urodzenia: Mołodycz, powiat Jarosław
B. NAJBLIŻSZA RODZINA I STRONY RODZINNE
1.1. Miejsce zamieszkania przed przesiedleniem: Mołodycz, powiat Jarosław
1.2. Miejsce zamieszkania - OPIS
(przed przesiedleniem):
We wsi było ok. 700 gospodarstw, było trochę Polaków i Żydów. Wszystkich Ukraińców po wojnie wysiedlono.
2. Wiek w trakcie przesiedlenia: 9 lat 3. Wyznanie: Grekokatolickie.
4. Stan najbliższej rodziny przed przesiedleniem: Ojciec Dymitr, mama Julia, bracia: Władek, Jan i siostra Stefka.
5. Ile osób zostało na miejscu: 0
6. Ile osób przesiedlono: 6
7. Ile osób zaginęło: 0
8. Ile osób innej narodowości /pochodzenia mieszkało we wsi: Kilka rodzin polskich i żydowskich. 9. Jak ogólnie wyglądały kontakty z nimi? Rodzice mówili, że dobrze się z nimi żyło. W rodzinie Żaczków mama miała nawet przyjaciółkę (w obawie przed wybuchem wojny wyjechali do Grodziska).
10. Jak wyglądał pozostawiony majątek Pana/Pani rodziny: W 1946 r. gospodarstwo częściowo zostało spalone przez wojsko polskie (ocalał nowy dom pod dachówką; potem w tym domu wielu pogorzelców ze wsi znajdowało tymczasowe schronienie). Gdy trochę się odbudowaliśmy – nadeszła akcja „Wisła”.
C. PRZESIEDLENIE
1. Kiedy Panią/Pana wywieziono? Nie pamiętam. 2. Kiedy Panią/Pana przywieziono? Jechaliśmy ok. 2 tygodni, to był czerwiec 1947.
3.1. Trasa przejazdu: Mołodycze – Przeworsk – Stopy – Samolewo – Pleśno
3.2. Trasa przejazdu (ewentualny opis rozszerzony): ----------
4. Czy wiedział Pan/Pani dokąd jedzie? Nie.
5. Czy ktoś z Państwa rodziny wrócił w rodzinne strony? Nie.
6.1. Przywiezione przedmioty - RELIGIJNE: Nie pamiętam.
6.2. Przywiezione przedmioty - CODZIENNEGO UŻYTKU: Nie pamiętam.
6.3. Przywiezione przedmioty - OSOBISTE: Zdjęcia.
6.4. Przywiezione przedmioty - DOKUMENTY: Kenkarta mamy Julii.
6.5. Przywiezione przedmioty - INNE: 2 konie, 1 krowa, jałówka.
7. Które z nich zachowały się do dziś?: Zdjęcia.
8. Czy mógłby Pan/Pani przekazać je lub część z nich na rzecz muzeum?: Kopie zdjęć.
9. Czy ukrył Pan/Pani jakieś przedmioty w miejscu skąd Panią/Pana wywieźli?: Nie pamiętam.
D. NOWE MIEJSCE
1. Dokąd Państwa przesiedlono?: Pleśno, pow. Bartoszyce
2. Co Państwu przydzielono?: Budynek (mieszkam w tym budynku do dziś), obora, 7 hektarów ziemi.
3. Co Państwo zastaliście w nowym miejscu?: Nie było okien, drzwi.
4. Czy na miejscu przesiedlenia odczuwali Państwo represje?: Były wyzwiska „ty Ukraińcu” i podobne.
5. Kiedy i gdzie zaczęliście Państwo uczęszczać do cerkwi?: Na wielkie święta jechaliśmy do Chrzanowa. Wyjeżdżaliśmy wieczorem, tam nocowaliśmy i wracaliśmy do domu na wieczór następnego dnia. W 1965 r. zaczęła się greckokatolicka odprawa w polskim kościele w Reszlu. Tam odprawiali ks. Czerneha, potem ks. Majkowicz. Ale chodziliśmy też do kościoła w Bisztynku, moi bracia pożenili się też w kościele.
6. Jakie są losy Państwa dzieci i rodzeństwa?: Chorowałem przez 20 lat. Nie jestem żonaty.
7. Czy Pana/Pani dzieci znają język ukraiński?: brak danych
7.1. Jeżeli TAK - to gdzie się nauczyły?: ----------
7.2. Jeżeli NIE - to dlaczego?: ----------
8. Czy Pana/Pani wnuki znają język ukraiński?: brak danych
8.1. Jeżeli TAK - to gdzie się nauczyły?: ----------
8.2. Jeżeli NIE - to dlaczego?: ----------
9. Czy posiadacie Państwo zdjęcia nowego miejsca?: Tak.
E. KONTAKTY Z UPA
1.1. Czy we wsi były kryjówki UPA?: Nie wiem.
1.2. Czy we wsi były kryjówki UPA (opis rozszerzony):? ----------
2. Jaki jest Pani/Pana stosunek do UPA?: Pozytywny.
3.1 Miałem kontakt z UPA: Nie. Walczyli o swoje i mieli rację.
3.2 Byłem członkiem UPA: Nie.
3.3 Pomagałem/wspierałem UPA (dobrowolnie): Nie.
3.4 Ktoś z mojej rodziny był członkiem UPA: Nie.
4. Czy był Pan/Pani w posiadaniu broni przed przesiedleniem?: Nie.
5. Czy był Pan/Pani więziony?: Nie.
F. INNE ZAGADNIENIA
1. Zwyczaje z rodzinnych stron i życie kulturalne: Pamiętam, że stale musieliśmy się chować w lesie, ciągle uciekaliśmy, chowaliśmy się od wojska, w naszej i sąsiednich wioskach ciągle coś płonęło.
2. Czy odwiedzali Państwo rodzinne strony?: W latach 1980-ych z wycieczką organizowaną przez Cerkiew.
3. Dlaczego nie wyjechali na Ukrainę?: Nie wiem.
4. Co w życiu było najważniejsze?: Zdrowie, wiedza.
5. Dlaczego Was przesiedlili?: Ponoć dlatego, że Polacy nie mogli dać sobie rady z UPA, ale kto wie, jak to było naprawdę.
G. UWAGI
1. Dodatkowe informacje: Ankietę przeprowadził i opracował Roman Kryk. 
do góry ↑
[ankieta w j.polskim] [ankieta українська] [ankieta english]
[fotografie do ankiety] [pliki do ankiety]
Ankieta українська
A. ОСНОВНІ ДАНІ
Б. ВІДОМОСТІ ПРО РОДИНУ І МІСЦЕВІСТЬ
В. ПЕРЕСЕЛЕННЯ
Г. НОВЕ МІСЦЕ
Д. КОНТАКТИ З УПA
Е. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Є. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
 
A. ОСНОВНІ ДАНІ
1. Дата анкетування: 17.10.2010 2. Номер анкети: 0121
3. Прізвище, ім’я, по-батькові: Копанський Михайло

Плесьно, Повіт Бартошице, ґміна Біштинек
Polska - Польща
4. Дата народження: 29.10.1938 5. Місце народження: Молодич, Ярославський повіт
Б. ВІДОМОСТІ ПРО РОДИНУ І МІСЦЕВІСТЬ
1.1. Місце проживання до переселення: Молодич, Ярославський повіт
1.2. Місце проживання до переселення: В селі було близько 700 господарств, було трохи поляків та жидів. Всіх українців після війни переселено.
2. Вік на момент переселення: 9 років 3. Віросповідання: Греко-католицьке.
4. Кількість людей в родині на момент переселення: Батько Дмитро, мама Юлія, брати: Владек, Іван і сестра Стефка.
5. Скільки осіб лишилося: 0
6. Скільки осіб переселено: 6
7. Скільки осіб пропало безвісти: 0
8. Скільки осіб іншої національності жило в селі: Декілька польських та жидівських родин. 9. Стан відносин з ними: Батьки казали, що добре з ними жилося. В родині Жачків мама мала навіть подругу (в страсі перед вибухом війни вони виїхали до Ґродзіска).
10. Опишіть залишений Вами маєток: У 1946 році маєток (господарство) частково було спалене польським військом (вцілів новий будинок під черепицею; пізніше в тому будинку багато погорільців з села знаходили тимчасовий притулок). Коли ми трохи відбудувались – прийшла акція «Вісла».
В. ПЕРЕСЕЛЕННЯ
1. Коли Вас вивезли? Не пам’ятаю. 2. Коли Вас привезли? Ми їхали близько двох тижнів, то був червень 1947.
3.1. Маршрут переїзду: Молодич – Переворськ – Стопи – Самолево - Плесьно
3.2. Маршрут переїзду: ------------
4. Чи Ви знали куди їдете? Ні.
5. Чи хто-небудь з Вашої родини повернувся в рідні сторони? Ні.
6.1. Речі які Ви привезли з собою (Релігійні)?: Не пам’ятаю.
6.2. Речі які Ви привезли з собою (Побутового вжитку)?: Не пам’ятаю.
6.3. Речі які Ви привезли з собою (Речі особисті)?: Світлини.
6.4. Речі які Ви привезли з собою (Документи)?: Кенкарта мами Юлії.
6.5. Речі які Ви привезли з собою (Інші)?: Двоє коней, одна корова, телиця.
7. Які з них збереглися? Світлини.
8. Чи могли б Ви передати їх (повністю або частково) для музею? Копії світлин.
9. Чи заховали Ви які-небудь предмети в місті звідки Вас вивезли? Не пам’ятаю.
Г. НОВЕ МІСЦЕ
1. Куди Вас переселили? Плесьно, повіт Бартошиці.
2. Які умови Вам надали? Будинок (в якому я живу досі), корівник, 7 гектарів землі.
3. Яку картину Ви побачили на новому місці? Не було вікон, дверей.
4. Чи зазнавали ви утисків на новому місці? Нас обзивали різними словами, казали «ти, українцу» і подібне.
5. Де і коли ви почали відвідувати церкву? На великі свята ми їхали до Хшанова. Ми виїжджали увечері, ночували там і поверталися додому на вечір наступного дня. У 1965 році у польському костелі в Решлі почали греко-католицьку відправу. Там правили отець Чернега, а пізніше отець Майкович. Проте, ми ходили теж і до костела в Біштинку, мої брати вінчалися також в костелі.
6. Як склалася доля Ваших дітей та рідних? Я хворів понад 20 років. Я не одружений.
7. Ваші діти знають українську мову?
7.1. Так - Де вивчили? --------
7.2. Ні - Чому? ---------
8. Ваші онуки знають українську мову? немає відповіді
8.1. Так - Де вивчили? ---------
8.2. Ні - Чому? ---------
9. Чи є у Вас світлини нового місця? Так.
Д. КОНТАКТИ З УПA
1.1. Чи в селі були криївки УПА? Не знаю.
1.2. Чи в селі були криївки УПА?
2. Яке Ваше ставлення до УПА? Позитивне.
3.1 Я контактував з УПА: Ні. Вони боролися за своє і мали рацію.
3.2 Я був у складі УПА: Ні.
3.3 Я допомагав/сприяв УПА (добровільно): Ні.
3.4 Хтось з моєї родини був у складі УПА: Ні.
4. Чи мали Ви зброю у період перед переселенням? Ні.
5. Чи перебували Ви під арештом? Ні.
Е. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
1. Звичаї втраченої батьківщини: Пам’ятаю, що постійно доводилось переховуватись у лісі, ми постійно тікали, ховалися від війська, у нашому та сусідніх селах постійно щось горіло.
2. Чи відвідували Ви свою батьківщину? У 1980-их роках на екскурсії, котру організувала Церква.
3. Чому ви не виїхали в Україну? Не знаю.
4. Що в житті було головне? Здоров’я, знання.
5. Чому Вас переселили? Неначе тому, що поляки не могли порадити собі з УПА, але хто його знає, як було насправді.
Є. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
1. Інше: Анкету провів Роман Крик, текст редагувала Катерина Бедричук.
 
do góry ↑
[ankieta w j.polskim] [ankieta українська] [ankieta english]
[fotografie do ankiety] [pliki do ankiety]
Ankieta english
A. MAIN DETAILS
B. FAMILY & LOCATION DETAILS
C. RESETTLEMENT
D. THE NEW PLACE
E. CONTACTS WITH UPA
F. ADDITIONAL INFORMATION
G. INFORMATION
 
A. MAIN DETAILS
1. Application Date: 25.10.2010 2. Application Reference Number:
3. Surname, Name, Paternal Name: brak


4. Date of Birth: 25.10.1909 5. Place of Birth:
B. FAMILY & LOCATION DETAILS
1.1. Place of Residence before deportation:
1.2. Place of Residence before deportation (information):
2. Age at time of deportation: 3. Religion: dark
4. Number of family members at the time of deportation/ resettlement:
5. Number of family members left:
6. Number of family members deported:
7. Of which went missing:
8. Number of people of different nationalities resident in the village? 9. Inter-ethnic relations could be considered?
10. List your lost assets/property:
C. RESETTLEMENT
1. When were you deported? 2. When did you arrive?
3.1. Deportation Itinerary:
3.2. Deportation Itinerary (information):
4. Did you know where you were being deported to?
5. Have any of your relatives returned to your homeland?
6.1. What personal items did you take with you - Religious:
6.2. What personal items did you take with you - Household objects:
6.3. What personal items did you take with you - Personal belongings:
6.4. What personal items did you take with you - Documents:
6.5. What personal items did you take with you - Other:
7. Of these items, what is left?
8. Would you be prepared to donate these (in whole, or in part) to the museum?
9. Did you hide any of the items that you brought with you?
D. THE NEW PLACE
1. Where did they deport you to?
2. What amenities were you granted?
3. What did you see when you arrived at your new place of settlement?
4. Did you encounter any persecution?
5. Where & when did you start going to church?
6. How did your children fare?
7. Do your children know Ukrainian?
7.1. Yes - Where did they learn it?
7.2. No - Why?
8. Do your grandchildren know Ukrainian?
8.1. Yes - Where did they learn it?
8.2. No - Why?
9. Do you have photos of your new place of settlement/residence?
E. CONTACTS WITH UPA
1.1. Were there UPA bunkers in the village?
1.2. Were there UPA bunkers in the village (information)?
2. What is your view of UPA?
3.1 I contacted UPA:
3.2 I was part of UPA:
3.3 I helped/facilitated UPA (voluntarily):
3.4 Were any of your family in UPA?
4. Did you ever hold firearms before the period that you were deported?
5. Were you ever arrested?
F. ADDITIONAL INFORMATION
1. Lost customs/traditions of your homeland:
2. Have you visited your homeland?
3. Why did you not choose to live in Ukraine?
4. What was your priority in life?
5. Why were you deported/resettled?
G. INFORMATION
1. Information

 
do góry ↑
Fotografie
„Kliknij” na miniaturke by zobaczyc zdjęcia w galerii. 
do góry ↑
Wspomnienia


Na tę chwilę brak jest w naszej bazie wspomnień osoby, której ankieta dotyczy.

 
do góry ↑
Pliki


Na tę chwilę brak jest w bazie plików (filmowych, dźwiekowych, itp.)
powiązanych z niniejszą ankietą.

 
do góry ↑
VIDEO


„Człowiek pozbawiony korzeni, staje się tułaczem...”
„Людина, яку позбавили коренів стає світовим вигнанцем...”
„A person, who has had their roots taken away, becomes a banished exile...”

Home   |   FUNDACJIA   |   PROJEKTY   |   Z ŻYCIA FUNDACJI   |   PUBLICYSTYKA   |   NOWOŚCI   |   WSPARCIE   |   KONTAKT
Fundacja Losy Niezapomniane. Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2009 - 2023

stat4u

Liczba odwiedzin:
Число заходжень:
1 633 898
Dziś:
Днесь:
324