Fundacja Losy Niezapomniane cien

Home FUNDACJA PROJEKTY Z ŻYCIA FUNDACJI PUBLICYSTYKA NOWOŚCI WSPARCIE KONTAKT
PROJEKTY - Ukraińcy
cień
Ankiety w formie nagrań video

Відеозаписи зі свідками
Wersja: PL UA EN
Losy Niezapomniane wysiedlonych w ramach AKCJI „WISŁA”

Świadectwa przesiedleńców - szczegóły...
cień
Ankieta (0050)
Nazarowicz Włodzimierz
ur. 26.07.1930
Ruda Żurawiecka, gm. Lubycza Królewska
 
do góry ↑
[ankieta w j.polskim] [ankieta українська] [ankieta english]
[fotografie do ankiety] [wspomnienia] [pliki do ankiety] [video do ankiety]
Ankieta w j.polskim
A. METRYKA ANKIETY
B. NAJBLIŻSZA RODZINA I STRONY RODZINNE
C. PRZESIEDLENIE
D. NOWE MIEJSCE
E. KONTAKTY Z UPA
F. INNE ZAGADNIENIA
G. UWAGI
 
A. METRYKA ANKIETY
1. Data wywiadu: 25.06.2009 2. Numer kolejny: 0050
3. Dane osobowe uczestnika /uczestników wywiadu: Nazarowicz Włodzimierz
zam. Budzewo
gm. Budry
Polska-Польща
4. Data urodzenia: 26.07.1930 5. Miejsce urodzenia: Ruda Żurawiecka, gm. Lubycza Królewska
B. NAJBLIŻSZA RODZINA I STRONY RODZINNE
1.1. Miejsce zamieszkania przed przesiedleniem: Ruda Żurawiecka, gm. Lubycza Królewska, pow. Tomaszów Lubelski
1.2. Miejsce zamieszkania - OPIS
(przed przesiedleniem):
----------
2. Wiek w trakcie przesiedlenia: 17 3. Wyznanie: Grekokatolickie.
4. Stan najbliższej rodziny przed przesiedleniem: ojciec i matka
5. Ile osób zostało na miejscu: 0
6. Ile osób przesiedlono: 3
7. Ile osób zaginęło: 0
8. Ile osób innej narodowości /pochodzenia mieszkało we wsi: około 30-40 osób, Żydzi i Polacy 9. Jak ogólnie wyglądały kontakty z nimi? ogólnie dobrze
10. Jak wyglądał pozostawiony majątek Pana/Pani rodziny: 5 morgów pola, las, łąki, dom drewniany, obora, stodoła, drzewa owocowe, 1 koń, 2 krowy, zasiewy
C. PRZESIEDLENIE
1. Kiedy Panią/Pana wywieziono? połowa czerwca 1947 2. Kiedy Panią/Pana przywieziono? po dwóch tygodniach
3.1. Trasa przejazdu: Mnie aresztowano na stacji w Bełżcu w trakcie wywózki i osadzono w obozie w Jaworznie.
3.2. Trasa przejazdu (ewentualny opis rozszerzony): ----------
4. Czy wiedział Pan/Pani dokąd jedzie? nie
5. Czy ktoś z Państwa rodziny wrócił w rodzinne strony? nikt nie wrócił
6.1. Przywiezione przedmioty - RELIGIJNE: Obrazy przywieźli Rodzice, bo ja byłem w Jaworznie.
6.2. Przywiezione przedmioty - CODZIENNEGO UŻYTKU: garnki, sierp, kosa
6.3. Przywiezione przedmioty - OSOBISTE: ubrania, koszule, prześcieradła
6.4. Przywiezione przedmioty - DOKUMENTY: żadnych
6.5. Przywiezione przedmioty - INNE: bez konia, krowy (bo nam zrabowano), tylko kury i kozę
7. Które z nich zachowały się do dziś?: te przywiezione
8. Czy mógłby Pan/Pani przekazać je lub część z nich na rzecz muzeum?: Tak (10 przedmiotów), między innymi: kilka rodzajów hebli, cyrkiel stolarski, cep, klamra do naciągania obręczy na beczkę. Rzeczami tymi posługiwał się mój dziadek i ojciec. Historia ich powstania sięga okresu sprzed I wojny światowej.
9. Czy ukrył Pan/Pani jakieś przedmioty w miejscu skąd Panią/Pana wywieźli?: nie
D. NOWE MIEJSCE
1. Dokąd Państwa przesiedlono?: Rodziców przywieziono do Budzewa. Ja z Jaworzna wróciłem 31 grudnia 1947.
2. Co Państwu przydzielono?: Poniemiecki pałac bez obory, stodoły, bo Ruskie spalili. W tym pałacu umieścili 3 rodziny.
3. Co Państwo zastaliście w nowym miejscu?: Rodzice niczego nie zastali, bo już był obszabrowany. Dwa lata gotowali na wspólnej kuchni z nadzieją powrotu.
4. Czy na miejscu przesiedlenia odczuwali Państwo represje?: Represji nie odczuwali, gdyż tu mieszkali już ludzie z Wileńszczyzny.
5. Kiedy i gdzie zaczęliście Państwo uczęszczać do cerkwi?: Najpierw do Woszczela (Chrzanowa), później w Baniach i Węgorzewie. Ślub w 1954 w Budrach z Anną Betlej.
6. Jakie są losy Państwa dzieci i rodzeństwa?: Dzieci ukończyły szkołę średnią, pożeniły się i dobrze się mają. Znają język ojczysty.
7. Czy Pana/Pani dzieci znają język ukraiński?: Tak.
7.1. Jeżeli TAK - to gdzie się nauczyły?: W domu.
7.2. Jeżeli NIE - to dlaczego?: ----------
8. Czy Pana/Pani wnuki znają język ukraiński?: Nie.
8.1. Jeżeli TAK - to gdzie się nauczyły?: ----------
8.2. Jeżeli NIE - to dlaczego?: Wnuki z małżeństw mieszanych nie umieją rozmawiać w języku ukraińskim. Jedynie rozumieją.
9. Czy posiadacie Państwo zdjęcia nowego miejsca?: nie
E. KONTAKTY Z UPA
1.1. Czy we wsi były kryjówki UPA?: Nie wiem.
1.2. Czy we wsi były kryjówki UPA (opis rozszerzony):? ----------
2. Jaki jest Pani/Pana stosunek do UPA?: Neutralny.
3.1 Miałem kontakt z UPA: nie
3.2 Byłem członkiem UPA: Nie.
3.3 Pomagałem/wspierałem UPA (dobrowolnie): nie
3.4 Ktoś z mojej rodziny był członkiem UPA: brat matki
4. Czy był Pan/Pani w posiadaniu broni przed przesiedleniem?: nie
5. Czy był Pan/Pani więziony?: Siedziałem niewinnie w Jaworznie pół roku.
F. INNE ZAGADNIENIA
1. Zwyczaje z rodzinnych stron i życie kulturalne: Lubiłem folklor, muzykę, śpiew i stare tradycje, obyczaje i tamtejszą przyrodę.
2. Czy odwiedzali Państwo rodzinne strony?: Trzy razy byłem z dziećmi w rodzinnych stronach, aby je dzieciom pokazać.
3. Dlaczego nie wyjechali na Ukrainę?: Nie chcieliśmy wyjeżdżać na Ukrainę, bo nie chcieliśmy porzucać ojcowizny. Poza tym pamiętaliśmy o dwóch latach ruskiej okupacji (od 1939 do 1941 roku).
4. Co w życiu było najważniejsze?: Tęsknię za tamtym powietrzem, widokami i górami.
5. Dlaczego Was przesiedlili?: Pod pretekstem pozbawienia UPA zaplecza, aby wyrwać ludzi z korzeniami.
G. UWAGI
1. Dodatkowe informacje: ---------- 
do góry ↑
[ankieta w j.polskim] [ankieta українська] [ankieta english]
[fotografie do ankiety] [pliki do ankiety]
Ankieta українська
A. ОСНОВНІ ДАНІ
Б. ВІДОМОСТІ ПРО РОДИНУ І МІСЦЕВІСТЬ
В. ПЕРЕСЕЛЕННЯ
Г. НОВЕ МІСЦЕ
Д. КОНТАКТИ З УПA
Е. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Є. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
 
A. ОСНОВНІ ДАНІ
1. Дата анкетування: 25.06.2009 2. Номер анкети: 0050
3. Прізвище, ім’я, по-батькові: Назарович Володимир
Будзево
ґміна
Polska-Польща
4. Дата народження: 26.07.1930 5. Місце народження: Руда Журавецька, ґміна Любича Королівська
Б. ВІДОМОСТІ ПРО РОДИНУ І МІСЦЕВІСТЬ
1.1. Місце проживання до переселення: Руда Журавецька, ґміна Любича Королівська, повіт Томашів Любельський
1.2. Місце проживання до переселення: ----------
2. Вік на момент переселення: 17 3. Віросповідання: Греко-католицьке.
4. Кількість людей в родині на момент переселення: Батько та мати.
5. Скільки осіб лишилося: 0
6. Скільки осіб переселено: 3
7. Скільки осіб пропало безвісти: 0
8. Скільки осіб іншої національності жило в селі: Приблизно 30-40 осіб, жиди та поляки. 9. Стан відносин з ними: загально добрий
10. Опишіть залишений Вами маєток: 5 морґів поля, ліс, луки, дерев’яна хата, обора, стодола, фруктові дерева, кінь, 2 корови, засіви.
В. ПЕРЕСЕЛЕННЯ
1. Коли Вас вивезли? Половина червня 1947 2. Коли Вас привезли? після 2-х тижнів
3.1. Маршрут переїзду: Мене затримали на вокзалі в Белжці під час операції виселення людей, звітам забрали до табору в Явожні.
3.2. Маршрут переїзду: ----------
4. Чи Ви знали куди їдете? Ні.
5. Чи хто-небудь з Вашої родини повернувся в рідні сторони? Ніхто не повернувся.
6.1. Речі які Ви привезли з собою (Релігійні)?: Образи привезли Батьки, оскільки я був в Явожні.
6.2. Речі які Ви привезли з собою (Побутового вжитку)?: Горщики, серп, косу.
6.3. Речі які Ви привезли з собою (Речі особисті)?: Одяг, сорочки, простині.
6.4. Речі які Ви привезли з собою (Документи)?: ніяких
6.5. Речі які Ви привезли з собою (Інші)?: Без коня, корови (нам забрали), лише кури та козу
7. Які з них збереглися? Ті привезені
8. Чи могли б Ви передати їх (повністю або частково) для музею? Так (10 предметів), між іншими: декілька стругів різного призначення, розмічальний циркель, ціп, клямра для натягання обручів на бочку. Тими і
9. Чи заховали Ви які-небудь предмети в місті звідки Вас вивезли? Ні
Г. НОВЕ МІСЦЕ
1. Куди Вас переселили? Батьків привезли до Будзева. Я повернувся з Явожна 31 грудня 1947 року.
2. Які умови Вам надали? Колишній німецький палац без обори, стодоли, оскільки вони були спалені „руськими” (совітами). В цьому колишньому палаці поселено 3 родини.
3. Яку картину Ви побачили на новому місці? Коли батьків привезли, там усе було вже розграблене. Протягом 2 років ми готували їжу на спільний кухні і не втрачали надії на повернення в рідні сторони.
4. Чи зазнавали ви утисків на новому місці? Утисків ми не відчували, тому що тут вже жили люди з вільнюського регіону (поляки переселені з Литви).
5. Де і коли ви почали відвідувати церкву? Насамперед до Вощела (Хшанова), згодом до Бань Мазурських та Венгожева. Вінчання в 1954 році в Будрах з Анною Бетлей.
6. Як склалася доля Ваших дітей та рідних? Діти закінчили навчання в середній школі, повінчалися та й добре маються. Знають рідну мову.
7. Ваші діти знають українську мову? Так.
7.1. Так - Де вивчили? Вдома.
7.2. Ні - Чому? ----------
8. Ваші онуки знають українську мову? Ні.
8.1. Так - Де вивчили? ----------
8.2. Ні - Чому? Внуки з мішаних подруж не говорять українською, проте розуміють її.
9. Чи є у Вас світлини нового місця? Ні.
Д. КОНТАКТИ З УПA
1.1. Чи в селі були криївки УПА? Не знаю.
1.2. Чи в селі були криївки УПА? -----------
2. Яке Ваше ставлення до УПА? Нейтральне.
3.1 Я контактував з УПА: Ні
3.2 Я був у складі УПА: Ні.
3.3 Я допомагав/сприяв УПА (добровільно): Ні
3.4 Хтось з моєї родини був у складі УПА: Мамин брат.
4. Чи мали Ви зброю у період перед переселенням? Ні
5. Чи перебували Ви під арештом? Ні за що я відсидів півроку у Явожні.
Е. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
1. Звичаї втраченої батьківщини: Я любив фольклор, музику, спів та давні традиції, звичаї і тамту, нашу природу.
2. Чи відвідували Ви свою батьківщину? Тричі я відвідав родинні сторони з дітьми, щоб вони з ними ознайомилися.
3. Чому ви не виїхали в Україну? Ми відмовлялися їхати в Україну, оскільки не хотіли покидати батьківські землі. Окрім цього ми мали ще в пам’яті 2 роки «руської» (совітської) окупації (1939-41).
4. Що в житті було головне? Я тужу за тамтим повітрям, краєвидами та горами.
5. Чому Вас переселили? За надуманим приводом знищення запілля УПА, насправді, щоб людей позбавити коренів.
Є. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
1. Інше: ----------
 
do góry ↑
[ankieta w j.polskim] [ankieta українська] [ankieta english]
[fotografie do ankiety] [pliki do ankiety]
Ankieta english
A. MAIN DETAILS
B. FAMILY & LOCATION DETAILS
C. RESETTLEMENT
D. THE NEW PLACE
E. CONTACTS WITH UPA
F. ADDITIONAL INFORMATION
G. INFORMATION
 
A. MAIN DETAILS
1. Application Date: 07.03.2011 2. Application Reference Number:
3. Surname, Name, Paternal Name: brak


4. Date of Birth: 07.03.1909 5. Place of Birth:
B. FAMILY & LOCATION DETAILS
1.1. Place of Residence before deportation:
1.2. Place of Residence before deportation (information):
2. Age at time of deportation: 3. Religion: dark
4. Number of family members at the time of deportation/ resettlement:
5. Number of family members left:
6. Number of family members deported:
7. Of which went missing:
8. Number of people of different nationalities resident in the village? 9. Inter-ethnic relations could be considered?
10. List your lost assets/property:
C. RESETTLEMENT
1. When were you deported? 2. When did you arrive?
3.1. Deportation Itinerary:
3.2. Deportation Itinerary (information):
4. Did you know where you were being deported to?
5. Have any of your relatives returned to your homeland?
6.1. What personal items did you take with you - Religious:
6.2. What personal items did you take with you - Household objects:
6.3. What personal items did you take with you - Personal belongings:
6.4. What personal items did you take with you - Documents:
6.5. What personal items did you take with you - Other:
7. Of these items, what is left?
8. Would you be prepared to donate these (in whole, or in part) to the museum?
9. Did you hide any of the items that you brought with you?
D. THE NEW PLACE
1. Where did they deport you to?
2. What amenities were you granted?
3. What did you see when you arrived at your new place of settlement?
4. Did you encounter any persecution?
5. Where & when did you start going to church?
6. How did your children fare?
7. Do your children know Ukrainian?
7.1. Yes - Where did they learn it?
7.2. No - Why?
8. Do your grandchildren know Ukrainian?
8.1. Yes - Where did they learn it?
8.2. No - Why?
9. Do you have photos of your new place of settlement/residence?
E. CONTACTS WITH UPA
1.1. Were there UPA bunkers in the village?
1.2. Were there UPA bunkers in the village (information)?
2. What is your view of UPA?
3.1 I contacted UPA:
3.2 I was part of UPA:
3.3 I helped/facilitated UPA (voluntarily):
3.4 Were any of your family in UPA?
4. Did you ever hold firearms before the period that you were deported?
5. Were you ever arrested?
F. ADDITIONAL INFORMATION
1. Lost customs/traditions of your homeland:
2. Have you visited your homeland?
3. Why did you not choose to live in Ukraine?
4. What was your priority in life?
5. Why were you deported/resettled?
G. INFORMATION
1. Information

 
do góry ↑
Fotografie
„Kliknij” na miniaturke by zobaczyc zdjęcia w galerii. 
do góry ↑
Wspomnienia


Wspomnienia w j.ukraińskim

 
do góry ↑
Pliki


Na tę chwilę brak jest w bazie plików (filmowych, dźwiekowych, itp.)
powiązanych z niniejszą ankietą.

 
do góry ↑
VIDEO


Na tę chwilę brak jest w bazie plików (filmowych, dźwiekowych, itp.)
powiązanych z niniejszą ankietą.

„Człowiek pozbawiony korzeni, staje się tułaczem...”
„Людина, яку позбавили коренів стає світовим вигнанцем...”
„A person, who has had their roots taken away, becomes a banished exile...”

Home   |   FUNDACJIA   |   PROJEKTY   |   Z ŻYCIA FUNDACJI   |   PUBLICYSTYKA   |   NOWOŚCI   |   WSPARCIE   |   KONTAKT
Fundacja Losy Niezapomniane. Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2009 - 2024

stat4u

Liczba odwiedzin:
Число заходжень:
1 721 491
Dziś:
Днесь:
364