Fundacja Losy Niezapomniane cien

Home FUNDACJA PROJEKTY Z ŻYCIA FUNDACJI PUBLICYSTYKA NOWOŚCI WSPARCIE KONTAKT
PUBLICYSTYKA
cień
Ankiety w formie nagrań video

Відеозаписи зі свідками
Wersja: PL UA EN
Publicystyka - Zdaniem Historyków i Publicystów
cień
W tej części zamieszczamy, naszym zdaniem, najlepsze i najbardziej obiektywne prace historyków i publicystów na temat historii i dnia dzisiejszego Ukraińców w Polsce.
[wersja w j.polskim] [wersja українська] [wersja english] [video] [fotografie] [pliki]
Data artykułu: 2010-05-30
WERSJA W J.POLSKIM
ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ KS. MITRATA MIROSŁAWA RIPECKIEGO (1889-1974)
KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II WYDZIAŁ TEOLOGII LUBLIN 2008
Praca magisterska napisana w Katedrze Historii Kościoła Średniowiecznego pod kierunkiem ks. dra Stanisława Tylusa
BOHDAN KRYK
     /.../ Mirosław Ripecki urodził się w Samborze. Miasto to było silnym ośrodkiem patriotycznym Ukraińców, promieniującym na sporą część Galicji, dlatego już od najmłodszych lat Mirosław i interesował się historią swego narodu, która pasjonowała go niemal do ostatnich lat życia. Drugą jego pasją była ukraińska literatura.
     Mirosław był synem greckokatolickiego duchownego Teodora Ripeckiego i jego żony Marii. Od najmłodszych lat wzrastał Mirosław wśród swoich braci w duchowej atmosferze domu, tam też prawdopodobnie zaczęło rodzić się jego kapłańskie powołanie. Po ukończeniu seminarium duchownego zgodnie z tradycją Kościołów wschodnich zawarł on związek małżeński i przyjął święcenia kapłańskie. Ze związku tego Mirosław i Eugenia Ripeccy nie pozostawili jednak potomstwa. Po święceniach kapłańskich krótki okres czasu pracował w parafii w charakterze wikariusza i katechety. Na fali walk Ukraińców o niepodległość został kapelanem wojskowym, ażeby nieść swoim rodakom duchową pomoc i wsparcie w ciężkich warunkach polowych. Po zakończeniu wyzwoleńczej wojny polsko-ukraińskiej powraca do Galicji i po krótkim czasie obejmuje parafię w Liskach, której poświęca ponad 25 lat życia. Parafia zniszczona wskutek działań wojennych znajdowała się w bardzo złym stanie. Podniesienie poziomu materialnego jak i intelektualnego mieszkańców Lisek i okolic kosztowało ks. M. Ripeckiego wiele wysiłków. Odremontował tam parafialną cerkiew, która funkcjonuje po dziś dzień jako kościół dojazdowy rzymskokatolickiej parafii. Dużo pracy włożył duchowny w odnowienie odpustowego miejsca objawień Najświętszej Marii Panny w pobliskim Białymstoku. Gdy zdołał już podnieść parafię na lepszy poziom, przyszedł czas II wojny światowej, a po niej czas wysiedleń ludności ukraińskiej najpierw w ramach tzw. repatriacji (początkowo dobrowolnej), później w ramach przesiedleńczej akcji Wisła. Gdy przesiedlani są jego parafianie, wierny słowom przysięgi kapłańskiej: że nie pozostawi parafii, ks. Mirosław Ripecki decyduje się być przesiedlonym razem z wiernymi w nieznane.
     Ostatecznie po przesiedleniu osiadł w Chrzanowie pod Ełkiem, gdzie pracował do samej śmierci. Tam założył kaplicę, do której z braku kapłanów, struktur administracyjnych przez ponad 10 lat zjeżdżały tłumy wiernych Kościołowi katolickiemu grekokatolików. Tam niemłody już kapłan dbał o świadomość religijną, moralną i narodową przesiedlonych i rozproszonych po terenach zachodniej i północnej Polski, Ukraińców – grekokatolików. Od połowy lat 50-tych starał się wraz z innymi duchownymi i z działaczami mniejszości ukraińskiej reaktywować struktury UGKC, rozpoczynając proces powolnego powstawania jeszcze nie w pełni wtedy samodzielnych greckokatolickich placówek duszpasterskich. W latach późniejszych przypuszczalnie z racji wieku, więcej czasu poświęcał już duszpasterz pracy piśmienniczej i redakcyjnej. Zmarł w 1974 roku.
     Założona przez ks. Mirosława Ripeckiego chrzanowska kaplica funkcjonuje po dziś dzień, będąc już raczej symbolem niż aktywnym ośrodkiem duszpasterskim. 11 lipca 2004 roku arcybiskup większy Kościoła greckokatolickiego, w asyście arcybiskupa i metropolity przemysko-warszawskiego Jana Martyniaka, biskupa wrocławsko-gdańskiego Włodzimierza Juszczaka OSBM oraz biskupa Piotra Kryka, egzarchy dla Ukraińców-grekokatolików Niemiec i Skandynawii, odprawił pontyfikalną Liturgię Boską (Mszę Świętą) Jana Chryzostoma./.../


Całość pracy Bohdana Kryka znajdziecie Państwo w załączonym pliku.
WERSJA W J.UKRAIŃSKIM
do góry ↑
WERSJA W J.ANGIELSKIM
do góry ↑

 
do góry ↑
VIDEO


Na tę chwilę brak jest w bazie video do danego artykułu.

 
do góry ↑
Fotografie
„Kliknij” na miniaturke by zobaczyc zdjęcia w galerii.


Na tę chwilę brak jest w bazie zdjęć
powiązanych z niniejszym artykułem.

 
do góry ↑
Pliki


 • Bohdan Kryk - ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ KS. MITRATA MIROSŁAWA RIPECKIEGO (1889-1974)

 • „Człowiek pozbawiony korzeni, staje się tułaczem...”
  „Людина, яку позбавили коренів стає світовим вигнанцем...”
  „A person, who has had their roots taken away, becomes a banished exile...”

  Home   |   FUNDACJIA   |   PROJEKTY   |   Z ŻYCIA FUNDACJI   |   PUBLICYSTYKA   |   NOWOŚCI   |   WSPARCIE   |   KONTAKT
  Fundacja Losy Niezapomniane. Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2009 - 2024

  stat4u

  Liczba odwiedzin:
  Число заходжень:
  1 721 477
  Dziś:
  Днесь:
  350