Fundacja Losy Niezapomniane cien

Home FUNDACJA PROJEKTY Z ŻYCIA FUNDACJI PUBLICYSTYKA NOWOŚCI WSPARCIE KONTAKT
PROJEKTY - Ukraińcy
cień
Ankiety w formie nagrań video

Відеозаписи зі свідками
Wersja: PL UA EN
Losy Niezapomniane wysiedlonych w ramach AKCJI „WISŁA”

Świadectwa przesiedleńców - szczegóły...
cień
Ankieta (0129)
Pajtasz Włodzimierz, syn Stefana
ur. 07.02.1927
Przekopane, powiat Przemyśl
 
do góry ↑
[ankieta w j.polskim] [ankieta українська] [ankieta english]
[fotografie do ankiety] [wspomnienia] [pliki do ankiety] [video do ankiety]
Ankieta w j.polskim
A. METRYKA ANKIETY
B. NAJBLIŻSZA RODZINA I STRONY RODZINNE
C. PRZESIEDLENIE
D. NOWE MIEJSCE
E. KONTAKTY Z UPA
F. INNE ZAGADNIENIA
G. UWAGI
 
A. METRYKA ANKIETY
1. Data wywiadu: 10.02.2010 2. Numer kolejny: 0129
3. Dane osobowe uczestnika /uczestników wywiadu: Pajtasz Włodzimierz, syn Stefana

Przemyśl
Polska - Польща
4. Data urodzenia: 07.02.1927 5. Miejsce urodzenia: Przekopane, powiat Przemyśl
B. NAJBLIŻSZA RODZINA I STRONY RODZINNE
1.1. Miejsce zamieszkania przed przesiedleniem: Przekopane, powiat Przemyśl
1.2. Miejsce zamieszkania - OPIS
(przed przesiedleniem):
----------
2. Wiek w trakcie przesiedlenia: 19 3. Wyznanie: Grekokatolickie.
4. Stan najbliższej rodziny przed przesiedleniem: 3
5. Ile osób zostało na miejscu: 0
6. Ile osób przesiedlono: Dwie osoby. Ja w tym czasie byłem aresztowany i przebywałem w obozie w Jaworznie.
7. Ile osób zaginęło: 0
8. Ile osób innej narodowości /pochodzenia mieszkało we wsi: 6 rodzin żydowskich, 8 rodzin mieszanych polsko-ukraińskich 9. Jak ogólnie wyglądały kontakty z nimi? normalnie
10. Jak wyglądał pozostawiony majątek Pana/Pani rodziny: 0,48 ha ziemi: 0,10 ha ogród, 0,15 ha stanowiły zabudowania: dom murowany, stajnia i nowa stodoła
C. PRZESIEDLENIE
1. Kiedy Panią/Pana wywieziono? kwiecień 1947 roku (rodziców) 2. Kiedy Panią/Pana przywieziono? Byłem aresztowany 8.V.1947 r. w Krakowie, potem Jaworzno.
3.1. Trasa przejazdu: Przemyśl - Kraków – Jaworzno.
3.2. Trasa przejazdu (ewentualny opis rozszerzony): XII.1947 r. zwolniony (z obozu w Jaworznie). Szczecin - Przechlewo, powiat Człuchów, do rodziców.
4. Czy wiedział Pan/Pani dokąd jedzie? Nie.
5. Czy ktoś z Państwa rodziny wrócił w rodzinne strony? Ja - w 1956 roku. Siostra z rodzicami - w 1958 roku.
6.1. Przywiezione przedmioty - RELIGIJNE: nic
6.2. Przywiezione przedmioty - CODZIENNEGO UŻYTKU: nic
6.3. Przywiezione przedmioty - OSOBISTE: to, co miałem na sobie
6.4. Przywiezione przedmioty - DOKUMENTY: dowód osobisty
6.5. Przywiezione przedmioty - INNE: -----
7. Które z nich zachowały się do dziś?: ----
8. Czy mógłby Pan/Pani przekazać je lub część z nich na rzecz muzeum?: kenkartę (kopię)
9. Czy ukrył Pan/Pani jakieś przedmioty w miejscu skąd Panią/Pana wywieźli?: Tak, część mebli.
D. NOWE MIEJSCE
1. Dokąd Państwa przesiedlono?: Z Jaworzna do Przechlewa, powiat Człuchów.
2. Co Państwu przydzielono?: Pomieszczenie w budynku w którym mieszkały już 4 rodziny.
3. Co Państwo zastaliście w nowym miejscu?: Dwupiętrowy budynek, w dobrym stanie, zamieszkały.
4. Czy na miejscu przesiedlenia odczuwali Państwo represje?: Tak - ze strony MO i UB (milicji i służby bezpieczeństwa).
5. Kiedy i gdzie zaczęliście Państwo uczęszczać do cerkwi?: Przed powrotem do Przemyśla bywałem w cerkwi we wsi Wilkowo koło Elbląga, gdzie odprawiał o. Wasyl Hrynyk.
6. Jakie są losy Państwa dzieci i rodzeństwa?: Rodzice wraz z moją siostrą i jej córką powrócili do Przemyśla w 1958 roku. Mąż siostry Wawrykowicz został skazany w Warszawie na 10 lat pozbawienia wolności.
7. Czy Pana/Pani dzieci znają język ukraiński?: brak danych
7.1. Jeżeli TAK - to gdzie się nauczyły?: Nie jestem żonaty
7.2. Jeżeli NIE - to dlaczego?: Nie jestem żonaty
8. Czy Pana/Pani wnuki znają język ukraiński?: brak danych
8.1. Jeżeli TAK - to gdzie się nauczyły?: Nie jestem żonaty
8.2. Jeżeli NIE - to dlaczego?: Nie jestem żonaty
9. Czy posiadacie Państwo zdjęcia nowego miejsca?: Nie.
E. KONTAKTY Z UPA
1.1. Czy we wsi były kryjówki UPA?: Tak.
1.2. Czy we wsi były kryjówki UPA (opis rozszerzony):? W domu rodziców.
2. Jaki jest Pani/Pana stosunek do UPA?: Pozytywny.
3.1 Miałem kontakt z UPA: tak
3.2 Byłem członkiem UPA: Nie.
3.3 Pomagałem/wspierałem UPA (dobrowolnie): tak
3.4 Ktoś z mojej rodziny był członkiem UPA: nie
4. Czy był Pan/Pani w posiadaniu broni przed przesiedleniem?: nie
5. Czy był Pan/Pani więziony?: Tak, 1946 rok w Przemyślu; 1947 w Krakowie i w obozie w Jaworznie.
F. INNE ZAGADNIENIA
1. Zwyczaje z rodzinnych stron i życie kulturalne: Wyrastałem i wychowywałem się w ukraińskiej tradycji, kulturze i duchowości.
2. Czy odwiedzali Państwo rodzinne strony?: Na stałe wróciłem do rodzinnego Przemyśla w 1956 roku i żyję tu do dzisiaj.
3. Dlaczego nie wyjechali na Ukrainę?: Wiedzieliśmy, że władza radziecka w latach 1939-1940 już wywoziła na Sybir całe rodziny i nie chcieliśmy podzielić ich losu.
4. Co w życiu było najważniejsze?: Zachować życie i wyjść na wolność.
5. Dlaczego Was przesiedlili?: To była umowa polityczna między rządami radzieckiej Ukrainy i PRL-u by zniszczyć ukraiński etos, na co nie mieliśmy wpływu; przesiedlenie nie było dobrowolne, a wymuszone przez LWP i przeprowadzone w warunkach terroru ze strony radzieckich służb specjalnych.
G. UWAGI
1. Dodatkowe informacje: Ankietę przygotował Włodzimierz Pajtasz. Korekta językowa Andrzej Kryk. 
do góry ↑
[ankieta w j.polskim] [ankieta українська] [ankieta english]
[fotografie do ankiety] [pliki do ankiety]
Ankieta українська
A. ОСНОВНІ ДАНІ
Б. ВІДОМОСТІ ПРО РОДИНУ І МІСЦЕВІСТЬ
В. ПЕРЕСЕЛЕННЯ
Г. НОВЕ МІСЦЕ
Д. КОНТАКТИ З УПA
Е. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Є. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
 
A. ОСНОВНІ ДАНІ
1. Дата анкетування: 07.02.2010 2. Номер анкети: 0129
3. Прізвище, ім’я, по-батькові: Пайташ Володимир с. Стефана

Перемишль
Polska-Польща
4. Дата народження: 07.02.1927 5. Місце народження: Перекопане б. Перемишля
Б. ВІДОМОСТІ ПРО РОДИНУ І МІСЦЕВІСТЬ
1.1. Місце проживання до переселення: Перекопане б. Перемишля
1.2. Місце проживання до переселення:
2. Вік на момент переселення: 19 3. Віросповідання: Греко-католицьке.
4. Кількість людей в родині на момент переселення: 3
5. Скільки осіб лишилося: 0
6. Скільки осіб переселено: 2 особи. Я вже був арештований (і перебував) в таборі Явожно
7. Скільки осіб пропало безвісти: 0
8. Скільки осіб іншої національності жило в селі: 6 родин жидів, 8 змішаних польсько-українських 9. Стан відносин з ними: нормальний
10. Опишіть залишений Вами маєток: 0.48 га землі: 0.10 город, 0.15 га – забудова: хата мурована, стайня і нова стодола.
В. ПЕРЕСЕЛЕННЯ
1. Коли Вас вивезли? квітень 1947 р. (батьків) 2. Коли Вас привезли? Я був арештований 8.V.1947 р. у Кракові, далі Явожно.
3.1. Маршрут переїзду: Перемишль – Краків – Явожно.
3.2. Маршрут переїзду: ХІІ. 1947 р. звільнений. Щецін - Пшехлєво, п. Члухів, до батьків.
4. Чи Ви знали куди їдете? ні
5. Чи хто-небудь з Вашої родини повернувся в рідні сторони? Я - 1956 р. Сестра з батькам - 1958 р.
6.1. Речі які Ви привезли з собою (Релігійні)?: Нічого
6.2. Речі які Ви привезли з собою (Побутового вжитку)?: Нічого
6.3. Речі які Ви привезли з собою (Речі особисті)?: Особистий одяг
6.4. Речі які Ви привезли з собою (Документи)?: Дов. Особ. (Внутрішній паспорт)
6.5. Речі які Ви привезли з собою (Інші)?: -----
7. Які з них збереглися? -----
8. Чи могли б Ви передати їх (повністю або частково) для музею? Кенкарту (копію)
9. Чи заховали Ви які-небудь предмети в місті звідки Вас вивезли? Так, деякі меблі
Г. НОВЕ МІСЦЕ
1. Куди Вас переселили? З Явожна до Пшехлєва, п. Члухів
2. Які умови Вам надали? Приміщення в будинку де жили 4 родини.
3. Яку картину Ви побачили на новому місці? 2-поверховий будинок в доброму стані, замешкалий.
4. Чи зазнавали ви утисків на новому місці? Так, збоку МО і УБ (міліції та Служби Безпеки)
5. Де і коли ви почали відвідувати церкву? Ще, до повороту (повернення) до Перемишля відвідував церкву в с. Вільково б. Ельблонга, де служив о. Василь Гриник.
6. Як склалася доля Ваших дітей та рідних? Батьки повернуи 1958 р. до Перемишля з моєю сестрою і її дочкою. Чоловік сестри Ваврикович був (за) суджений у Варшаві на 10 років ув’язнення.
7. Ваші діти знають українську мову?
7.1. Так - Де вивчили? Не жонатий (одружений)
7.2. Ні - Чому? Не жонатий (одружений)
8. Ваші онуки знають українську мову? немає відповіді
8.1. Так - Де вивчили? Не жонатий (одружений)
8.2. Ні - Чому? Не жонатий (одружений)
9. Чи є у Вас світлини нового місця? Ні
Д. КОНТАКТИ З УПA
1.1. Чи в селі були криївки УПА? Так.
1.2. Чи в селі були криївки УПА? В хаті батьків
2. Яке Ваше ставлення до УПА? Позитивне.
3.1 Я контактував з УПА: Так
3.2 Я був у складі УПА: немає відповіді
3.3 Я допомагав/сприяв УПА (добровільно): Так
3.4 Хтось з моєї родини був у складі УПА: ні
4. Чи мали Ви зброю у період перед переселенням? ні
5. Чи перебували Ви під арештом? Так, 1946 р. у Перемишлі; 1947 р., у Кракові і в таборі Явожно.
Е. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
1. Звичаї втраченої батьківщини: Зростав і виховувався в українській традиції, культурі і духовності.
2. Чи відвідували Ви свою батьківщину? Повернув на постійно жити до рідного Перемишля у 1956 р. і там живу.
3. Чому ви не виїхали в Україну? Тому, що радянська влада вже від 1939-1940 р. вивозила в Сибір цілі родини і не хотіли розділити їх (ньої) долі.
4. Що в житті було головне? Зберегти життя і вийти на волю.
5. Чому Вас переселили? Це була політична домовленість між урядами УРСР і ПНР, щоб знищити український етнос і ми не мали (на це) впливу; переселення не було добровільними, а насильними за допомогою ПВ (Війська Польського) та терору радянських спецслужб.
Є. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
1. Інше: Анкету підготував Володимир Пайташ
 
do góry ↑
[ankieta w j.polskim] [ankieta українська] [ankieta english]
[fotografie do ankiety] [pliki do ankiety]
Ankieta english
A. MAIN DETAILS
B. FAMILY & LOCATION DETAILS
C. RESETTLEMENT
D. THE NEW PLACE
E. CONTACTS WITH UPA
F. ADDITIONAL INFORMATION
G. INFORMATION
 
A. MAIN DETAILS
1. Application Date: 25.03.2011 2. Application Reference Number:
3. Surname, Name, Paternal Name: brak


4. Date of Birth: 25.03.1909 5. Place of Birth:
B. FAMILY & LOCATION DETAILS
1.1. Place of Residence before deportation:
1.2. Place of Residence before deportation (information):
2. Age at time of deportation: 3. Religion: dark
4. Number of family members at the time of deportation/ resettlement:
5. Number of family members left:
6. Number of family members deported:
7. Of which went missing:
8. Number of people of different nationalities resident in the village? 9. Inter-ethnic relations could be considered?
10. List your lost assets/property:
C. RESETTLEMENT
1. When were you deported? 2. When did you arrive?
3.1. Deportation Itinerary:
3.2. Deportation Itinerary (information):
4. Did you know where you were being deported to?
5. Have any of your relatives returned to your homeland?
6.1. What personal items did you take with you - Religious:
6.2. What personal items did you take with you - Household objects:
6.3. What personal items did you take with you - Personal belongings:
6.4. What personal items did you take with you - Documents:
6.5. What personal items did you take with you - Other:
7. Of these items, what is left?
8. Would you be prepared to donate these (in whole, or in part) to the museum?
9. Did you hide any of the items that you brought with you?
D. THE NEW PLACE
1. Where did they deport you to?
2. What amenities were you granted?
3. What did you see when you arrived at your new place of settlement?
4. Did you encounter any persecution?
5. Where & when did you start going to church?
6. How did your children fare?
7. Do your children know Ukrainian?
7.1. Yes - Where did they learn it?
7.2. No - Why?
8. Do your grandchildren know Ukrainian?
8.1. Yes - Where did they learn it?
8.2. No - Why?
9. Do you have photos of your new place of settlement/residence?
E. CONTACTS WITH UPA
1.1. Were there UPA bunkers in the village?
1.2. Were there UPA bunkers in the village (information)?
2. What is your view of UPA?
3.1 I contacted UPA:
3.2 I was part of UPA:
3.3 I helped/facilitated UPA (voluntarily):
3.4 Were any of your family in UPA?
4. Did you ever hold firearms before the period that you were deported?
5. Were you ever arrested?
F. ADDITIONAL INFORMATION
1. Lost customs/traditions of your homeland:
2. Have you visited your homeland?
3. Why did you not choose to live in Ukraine?
4. What was your priority in life?
5. Why were you deported/resettled?
G. INFORMATION
1. Information

 
do góry ↑
Fotografie
„Kliknij” na miniaturke by zobaczyc zdjęcia w galerii. 
do góry ↑
Wspomnienia


Wspomnienia w j.polskim
Wspomnienia w j.ukraińskim

 
do góry ↑
Pliki


Na tę chwilę brak jest w bazie plików (filmowych, dźwiekowych, itp.)
powiązanych z niniejszą ankietą.

 
do góry ↑
VIDEO


Na tę chwilę brak jest w bazie plików (filmowych, dźwiekowych, itp.)
powiązanych z niniejszą ankietą.

„Człowiek pozbawiony korzeni, staje się tułaczem...”
„Людина, яку позбавили коренів стає світовим вигнанцем...”
„A person, who has had their roots taken away, becomes a banished exile...”

Home   |   FUNDACJIA   |   PROJEKTY   |   Z ŻYCIA FUNDACJI   |   PUBLICYSTYKA   |   NOWOŚCI   |   WSPARCIE   |   KONTAKT
Fundacja Losy Niezapomniane. Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2009 - 2024

stat4u

Liczba odwiedzin:
Число заходжень:
1 707 357
Dziś:
Днесь:
156